Ngày làm việc T2-T7 08:30-17:30
Hotline 0938.023.079

Hình ép gỗ

Bảng giá dành cho

STUDIO & PHOTOGRAPHER

Hình ép gỗ laminate 60x90 giá rẻ

 

Kích thước
(cm)
Ép gỗ
Siêu Mịn
Ép gỗ PLUS
Siêu Sắc Nét 14 màu
CANVAS
(bo khung 3cm)
Rửa hình
lẻ
20 x 30 30.000đ 80.000đ 50.000đ 12.000đ
25 x 35 50.000đ 150.000đ 60.500đ 17.500đ
30 x 40 50.000đ 150.000đ 80.000đ 24.000đ
40 x 60 100.000đ 200.000đ 130.000đ 48.000đ
50 x 75 155.000đ 255.000đ 160.000đ 75.000đ
60 x 90 170.000đ 260.000đ 219.000đ 108.000đ
70 x 110 260.000đ 340.000đ 350.000đ 154.000đ

 

Các khổ ép gỗ khác vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi
 

Bảng giá in Hình Tiệc
 

Kích thước In Siêu Sắc Nét 14 màu Số lượng đặt ít nhất
9 x 12cm 1,500đ/tấm 9
10 x 15cm 3,300đ/tấm 8
13 x 18cm 4,000đ/tấm 5
15 x 21cm 7,000đ/tấm 4
20 x 25cm 10,000đ/tấm 2
20 x 30cm 12,000đ/tấm 2
30 x 40cm 20,000đ/tấm 1
30 x 45cm   1

 

Bảng giá