Ngày làm việc T2-T7 08:30-17:30
Hotline 0938.023.079

Bảng giá dành cho Studio

quay lại bảng giá tất cả

PHOTOBOOK 5 LỚP


● Album trang liền, Mở phẳng hoàn toàn, không có đường cắt ở giữa
● Ruột ép nhiệt hoàn toàn tăng Độ Dày Cứng Cáp bền đẹp theo thời gian
● Độ dày tối đa 60 trang

14 màu

siêu sắc nét

● Sản phẩm Photobook được in trên máy 14 màu SIÊU SẮC NÉT
● Bế mặt được phủ lớp Chroma Optimizer tăng độ căng nét lên đến 300%, tối ưu màu Cực Đen cho vùng Shadow của ảnh chụp
Kích thước 20 trang 30 trang Thêm 1 trang
15x15 324,000 417,000 9,000
15x21 325,000 417,000 9,000
20x20 382,000 495,000 11,000
20x25 462,000 601,000 14,000
20x30 543,000 707,000 16,000
25x25 563,000 733,000 17,000
25x30 663,000 864,000 20,000
25x35 763,000 996,000 23,000
30x30 783,000 1,022,000 24,000
30x35 902,000 1,180,000 28,000
30x40 1,022,000 1,337,000 31,000
30x45 1,142,000 1,494,000 35,000
35x35 1,042,000 1,363,000 32,000
40x40 1,340,000 1,755,000 41,000
45x45 1,678,000 2,199,000 52,000
50x40 1,678,000 2,199,000 52,000
50x50 2,054,000 2,695,000 64,000

Bảng giá chỉ dành cho Studio / Photographer,
đã giảm 10% từ giá bán lẻ

14 màu

cán màng

-30%

● Sản phẩm Photobook được in trên máy 14 màu CÁN MÀNG
● Bế mặt cán lớp màng bảo vệ OPP, có thể tùy chọn màng Mờ hoặc Bóng
Kích thước 20 trang 30 trang Thêm 1 trang
15x15 252,000 324,000 7,000
15x21 253,000 325,000 7,000
20x20 297,000 385,000 9,000
20x25 359,000 468,000 11,000
20x30 422,000 550,000 13,000
25x25 438,000 570,000 13,000
25x30 515,000 672,000 16,000
25x35 593,000 775,000 18,000
30x30 609,000 795,000 19,000
30x35 702,000 917,000 22,000
30x40 795,000 1,040,000 24,000
30x45 888,000 1,162,000 27,000
35x35 810,000 1,060,000 25,000
40x40 1,042,000 1,365,000 32,000
45x45 1,305,000 1,710,000 41,000
50x40 1,305,000 1,710,000 41,000
50x50 1,598,000 2,096,000 50,000

Bảng giá chỉ dành cho Studio / Photographer,
đã giảm 30% từ giá bán lẻ

12

màu

● Sản phẩm Photobook được in trên máy 12 màu rực rỡ
● Bế mặt cán lớp màng bảo vệ OPP, có thể tùy chọn màng Mờ hoặc Bóng
Kích thước 20 trang Thêm 1 trang
15x15 233,000 6,000
15x21 303,000 8,000
20x20 369,000 10,000
20x25 446,000 12,000
20x30 524,000 14,000
25x25 543,000 14,000
25x30 639,000 17,000
25x35 735,000 19,000
30x30 754,000 20,000
30x35 868,000 23,000
30x40 983,000 26,000
30x45 1,098,000 29,000
35x35 1,002,000 27,000
40x40 1,288,000 34,000
45x45 1,611,000 43,000
50x50 1,972,000 53,000

Bảng giá chỉ dành cho Studio / Photographer,
đã giảm 10% từ giá bán lẻ