Ngày làm việc T2-T7 08:30-17:30
Hotline 0938.023.079

Bảng giá dành cho Studio

quay lại bảng giá tất cả

PHOTOBOOK 5 LỚP


● Album trang liền, Mở phẳng hoàn toàn, không có đường cắt ở giữa
● Ruột ép nhiệt hoàn toàn tăng Độ Dày Cứng Cáp bền đẹp theo thời gian
● Độ dày tối đa 60 trang

14 màu

siêu sắc nét

-34%

● Sản phẩm Photobook được in trên máy 14 màu SIÊU SẮC NÉT
● Bế mặt được phủ lớp Chroma Optimizer tăng độ căng nét lên đến 300%, tối ưu màu Cực Đen cho vùng Shadow của ảnh chụp
Kích thước 20 trang 30 trang Thêm 1 trang
15x15 238,000 305,000 7,000
15x21 238,000 306,000 7,000
20x20 280,000 363,000 8,000
20x25 339,000 441,000 10,000
20x30 398,000 519,000 12,000
25x25 413,000 538,000 13,000
25x30 560,000 730,000 17,000
25x35 560,000 730,000 17,000
30x30 574,000 749,000 18,000
30x35 662,000 865,000 20,000
30x40 750,000 980,000 23,000
30x45 838,000 1,096,000 26,000
35x35 764,000 999,000 24,000
40x40 983,000 1,287,000 30,000
45x45 1,230,000 1,613,000 38,000
50x40 1,230,000 1,613,000 38,000
50x50 1,506,000 1,976,000 47,000
Đôi 20x40 578,000 693,000 11,000
Đôi 30x60 1,191,000 1,447,000 26,000

Bảng giá chỉ dành cho Studio / Photographer,
đã giảm 34% từ giá bán lẻ

14 màu

cán màng

-41%

● Sản phẩm Photobook được in trên máy 14 màu CÁN MÀNG
● Bế mặt cán lớp màng bảo vệ OPP, có thể tùy chọn màng Mờ hoặc Bóng
Kích thước 20 trang 30 trang Thêm 1 trang
15x15 213,000 273,000 6,000
15x21 213,000 274,000 6,000
20x20 250,000 325,000 7,000
20x25 303,000 394,000 9,000
20x30 356,000 464,000 11,000
25x25 369,000 481,000 11,000
25x30 500,000 653,000 15,000
25x35 500,000 653,000 15,000
30x30 513,000 670,000 16,000
30x35 592,000 773,000 18,000
30x40 670,000 876,000 21,000
30x45 749,000 980,000 23,000
35x35 683,000 893,000 21,000
40x40 879,000 1,151,000 27,000
45x45 1,100,000 1,442,000 34,000
50x40 1,100,000 1,442,000 34,000
50x50 1,347,000 1,767,000 42,000
Đôi 20x40 517,000 620,000 10,000
Đôi 30x60 1,064,000 1,293,000 23,000

Bảng giá chỉ dành cho Studio / Photographer,
đã giảm 41% từ giá bán lẻ

12

màu

● Sản phẩm Photobook được in trên máy 12 màu rực rỡ
● Bế mặt cán lớp màng bảo vệ OPP, có thể tùy chọn màng Mờ hoặc Bóng
Kích thước 20 trang 30 trang Thêm 1 trang
15x15 233,000 293,000 6,000
15x21 303,000 382,000 8,000
20x20 369,000 465,000 10,000
20x25 446,000 563,000 12,000
20x30 524,000 662,000 14,000
25x25 543,000 685,000 14,000
25x30 639,000 807,000 17,000
25x35 735,000 929,000 19,000
30x30 754,000 953,000 20,000
30x35 868,000 1,099,000 23,000
30x40 983,000 1,245,000 26,000
30x45 1,098,000 1,391,000 29,000
35x35 1,002,000 1,269,000 27,000
40x40 1,288,000 1,632,000 34,000
45x45 1,611,000 2,044,000 43,000
50x50 1,972,000 2,503,000 53,000

Bảng giá chỉ dành cho Studio / Photographer,
đã giảm 10% từ giá bán lẻ