Ngày làm việc T2-T7 08:30-17:30
Hotline 0938.023.079

Bảng giá dành cho Studio

quay lại bảng giá tất cả

PHOTOBOOK MARK


GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG
● Màu sắc tuyệt đỉnh
● Album trang liền
● Mở phẳng hoàn toàn
● Không có đường cắt ở giữa

mark

III

● Album được in trên máy CANON SIÊU SẮC NÉT
● Bề mặt được phủ lớp Chroma Optimizer tăng độ căng nét lên đến 300%, tối ưu màu Cực Đen cho vùng Shadow của ảnh chụp
● Ruột cứng, tối đa 60 trang (30 tờ)

Kích thước 20 trang 30 trang Thêm 1 trang
15x15 176,000 227,000 5,000
15x21 230,000 298,000 7,000
20x20 280,000 363,000 8,000
20x25 339,000 441,000 10,000
20x30 398,000 500,000 10,000
25x25 413,000 538,000 13,000
25x30 486,000 634,000 15,000
25x35 560,000 731,000 17,000
30x30 574,000 749,000 18,000

Bảng giá chỉ dành cho Studio / Photographer

14 màu

siêu sắc nét

-10%

● Sản phẩm Photobook được in trên máy 14 màu SIÊU SẮC NÉT
● Bế mặt được phủ lớp Chroma Optimizer tăng độ căng nét lên đến 300%, tối ưu màu Cực Đen cho vùng Shadow của ảnh chụp
● Ruột dẻo, tối đa 60 trang (30 tờ)

Kích thước 20 trang 30 trang Thêm 1 trang
15x15 324,000 417,000 9,000
15x21 325,000 417,000 9,000
20x20 382,000 495,000 11,000
20x25 462,000 601,000 14,000
20x30 543,000 707,000 16,000
25x25 563,000 733,000 17,000
25x30 763,000 996,000 23,000
25x35 763,000 996,000 23,000
30x30 783,000 1,022,000 24,000
30x35 902,000 1,180,000 28,000
30x40 1,022,000 1,337,000 31,000
30x45 1,142,000 1,494,000 35,000
35x35 1,042,000 1,363,000 32,000
40x40 1,340,000 1,755,000 41,000
45x45 1,678,000 2,199,000 52,000
50x40 1,678,000 2,199,000 52,000
50x50 2,054,000 2,695,000 64,000
Đôi 20x40 788,000 945,000 16,000
Đôi 30x60 1,624,000 1,973,000 35,000

Bảng giá chỉ dành cho Studio / Photographer